Home

Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2021

Arbetsstipendium (april) Projektbidrag (februari) Internationellt utbyte och resebidrag (februari) Utlandsresidens Internationellt utbyte och resebidrag (maj) Residens Stockholm Teater Projektbidrag (beslut 15 febr. Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium. 2020-02-17. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning,. Det innebär att den som beviljades ett ettårigt arbetsstipendium 2019 eller tidigare kan ansöka om ett nytt arbetsstipendium hösten 2020. Även den som tilldelats ett ettårigt arbetsstipendium från Författarfonden måste vänta ett år innan det är möjligt att söka arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. Tvåårigt arbetsstipendium

Sök arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden Nu är det möjligt att ansöka om arbetsstipendium inom bild och form för 2020. Utlysningen pågår under perioden 11 oktober - 12 november 2019. Foto: Emanuel Cederqvist, en av de fotografer som tilldelades arbetsstipendium under hösten 2019 Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild- och formkonstnärer Pressmeddelanden • Apr 16, 2020 11:00 CES

Konstnärsnämnden har beviljat ettåriga arbetsstipendium á 50 000 kronor till 226 yrkesverksamma musiker och komponister. Bland dem finns Sibille Attar, Jelassi, Moa Lignell och Rebstar. Konstnärsnämnden delar ut arbetsstipendier till frilansande, svenska musikkonstnärer varje år Konstnärsnämnden delar årligen ut arbetsstipendier till svenska musikkonstnärer. I år har 226 ansökningar beviljats med ett sammanlagt belopp av 11,3 miljoner kronor År 2020 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 126, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister arbetsstipendier hösten 2020 gäller alltså i princip samma grundläggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, översättare, tecknare, fotografer samt kulturjournalister). Stipendierna kan ges till den som skriver p

Andersson receives 500

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium. 2020-02-17. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande. Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild Konstnärsnämnden fördelar 3 miljoner kronor i arbetsstipendium till 30 dans- och cirkuskonstnärer. 25 personer beviljas ettåriga arbetsstipendier om 100 000 kronor. Två cirkuskonstnärer och två danskonstnärer beviljas varsitt tvåårigt arbetsstipendium om 100 000 kronor per år

Utdelade stipendier och bidrag 202

 1. under år 2019 kan inte tilldelas ett ettårigt stipendium hösten 2020. De ettåriga arbetsstipendierna ur statsbidragsanslag är alltid skattefria och påverkas inte av dessa nämnda begränsningar
 2. Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och Arbetsstipendium inom musik. Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam konstnär möjlighet att.
 3. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2020 Anders Sandrews Stiftelse Utbildningsstipendium 2019 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2016. Maila för komplett C

Arbetsstipendium till två Uppsalakonstnärer Uppsala kommun 7 januari 2020 13:29 Konstnärsnämnden har beslutat om en extra fördelning av arbetsstipendier inom bild och form Konstnärsnämnden. Tvåårigt arbetsstipendium 2020 Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2017 Konsthantverkarna 2016 Konsthantverkets vänner 2016 Estrid Ericson Helge Ax:son Johnson. Pris Residence Stora Formpris för Årets konsthantverkare 201 Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium. 2021-03-01. Konstnärsnämnden förlänger ansökningstiden för arbetsstipendier inom musik till 1 mars. Skälet är att säkerställa att musikkonstnärer ska hinna få in en fullständig ansökan och att så få som möjligt ska missa stipendiets deadline under nuvarande krisläge.. Stipendier/Grants. Konstnärsnämnden 2-årigt Arbetsstipendium 2020. Konstnärsnämnden Krisstöd 2 2020. Helge Ax:on Johnsons kulturfond 2019. Längmanska Kulturfonden 2019. Konstnärsnämnden ettårigt arbetsstipendium 2012. BUS 2003. Västra Götalandsregionen 2003. Slöjdföreningen Göteborg 2000 Drygt hälften av de stipendier och bidrag som Konstnärsnämnden delar ut tilldelas konstnärer inom bild och form genom Sveriges Bildkonstnärsfond och gäller främst arbetsstipendier. Bidragen till konstnärer inom musikområdet uppgår till 21 miljoner kronor, medan dans får 9 miljoner, film 8 och teater 6 miljoner kronor

Arbetsstipendium Region Norrbotten 2020. Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2017. Erik Erikssons stiftelse 2003. Svenska Hus, Stockholm Art Fair 2003. Otto och Charlotte Mannheimer 1999, 2003. Längmanska stiftelsen 200 STIPENDIUM. 2019 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2019 Arbetsstipendium, Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond, SKFV. 2016 Projektbidrag, Sámi Council. 2016 Projektbidrag, Region Norrbotte Bemyndigande 30 § Konstnärsnämnden får, efter att ha gett Styrelsen för Sveriges författarfond tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning Januari. Hallsbergs konsthall. 2020. 10 - 25 November. Konst åt alla i Solbackens bygdegård, Laholms kommun. April. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2-årigt. Mars 2020-10-30 KN 2020/7152 Maria skolgata 83, SE-118 53 Stockholm Tel. 08 - 506 550 00 info@konstnarsnamnden.se www.konstnarsnamnden.se Regeringskansliet Arbetsdepartementet 103 33 Stockholm Ett nytt regelverk för arbetslösförsäkringen (SOU2020:37) Konstnärsnämnden har fått utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringe Konstnärsnämnden Arbetsstipendium för bild- och formkonstnärer. www.konstnarsnamnden.se Stockholms läns landstings kulturstipendium Söks på våren. Mer information från Kulturförvaltningen mån - tor 9.30 - 11.00, tfn: 08-690 51 30 De flesta av ansökningstiderna i den andra omgången av krisstöd har nu löpt ut

Andrén Lisa

2020-10-01. Ku2020/02035 (delvis) Ku2020/02089. Konstnärsnämnden. Maria Skolgata 83. 118 53 Stockholm. Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Konstnärsnämnden. Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101) Stipendium från Läromedelsförfattarna, 2020 Stipendium från AF-stiftelsen Psalm och sång, 2020 Svenska Deckarakademins Spårhunden för bästa barn- och ungdomsdeckare, 2020 Robespierrepriset, 2021 Stipendium från Konstnärsnämnden, 2021 Ettårigt arbetsstipendium, Sveriges författarfond 202 1992 Arbetsstipendium, Statens 1999-2000 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2004-2005 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2011-2012 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2016-2017 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium 2020 Konstnärsnämnden Krisstipendium

2020 Arbetsstipendium, ettårigt från Konstnärsnämnden; 2002, 2004, 2006 Iaspis. Bildkonstnärsfondens stipendium för internationellt kulturutbyt 2008-09 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004-05 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1998-99 arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1996 IASPIS, Stockholm Utmärkelse: 2014 Årets offentliga verk för Stockholm Konst 2014, tillsammans med Astrid Göransson. Separatutställningar, i urval: Dalslands konstmuseum 2020 Galleri Sjögatan 7. Konstnärsnämnden har beviljat ettåriga arbetsstipendium á 50 000 kronor till 226 yrkesverksamma musiker och komponister. Bland dem finns Sibille Attar, Jelassi, Moa Lignell och Rebstar. Konstnärsnämnden delar ut arbetsstipendier till frilansande, svenska musikkonstnärer varje år. Eftersom många i musikbranschen drabbats hårt av konsekvenserna av Covid-19 har arbetsgruppen i år valt. 1-årigt arbetstipendium Konstnärsnämnden 2018. Stipendium för internationellt utbyte och resebidrag Konstnärsnämnden 2020 2-årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2021. Att hälla, gjuta och forma pappersmassa har blivit en form av meditation. Mina collage bygger jag bit för bit till helheter - den som haft ett skattefritt arbetsstipendium år 2020 från författarfonden kan inte beviljas något femårigt eller treårigt arbetsstipendium, - den som fått en utbetalning av skattepliktigt stipendium från författarfonden under år 2019 kan inte tilldelas ett ettårigt stipendium hösten 2020

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium 2020 Föreningen

Sök arbetsstipendier hos Konstnärsnämnden - SF

 1. 2020 Galleri jeanette ölund borås 2019 Grafiska sällskapet Stockholm 1983-1987 Konstnärsnämnden 1981 Konstnärsnämnden 1979 Statens arbetsstipendium 1975-1976 Statens arbetsstipendium 1975 Göteborgs stad 1972 Uddevalla kommun. Samlingsutställningar i urval
 2. 1996 1998-1999 2009-2010 2018-2020 Konstnärsnämnden arbetsstipendium. 2005 2009 Estrid Ericson . 2005 IASPIS. 2001 BUS. www.asa-jacobson.se. Länk till Blås & Knåda +46706708336 ©2020 av Åsa Jacobson
 3. 2020 10 - 25 November Konst åt alla i Solbackens bygdegård, Laholms kommun April Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2-årigt Mars Region Halland Arbetsstipendium.
 4. erad som en av 4 till Design S, Swedish Design Awards 2020; 2020 Arbetsstipendium, tvåårigt. Konstnärsnämndens bildkonstnärsfon
 5. Konstnärsnämnden är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet.Nämnden delar varje år ut ca 160 miljoner kronor i stipendier och bidrag till konstnärer inom bild och form, musik, teater, dans och film.Till Konstnärsnämndens uppdrag hör också att göra utredningar i kulturpolitiska frågor samt analyser av konstnärernas sociala och ekonomiska.

2020 Konstnärsnämnden 2 årigt arbetsstipendium 2010 Stiftelsen längmanska kulturfonden 2009 Konstnärsnämnden 1 årigt arbetsstipendium 2004 Stipendium för kulturarbetare Skellefteå kommun. Offentliga gestaltningsuppdrag 2017 Uggledals byväg, Göteborg. Representera 2012 10-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2010 Konsthantverkets Vänners Stipendium 2010, 2005, 1997 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2004, 1995, 1990, 1992, 1990, 1986 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2002 Sydostenstipendiet 1984 Kalmar läns landstings kulturstipendium 1993 Vimmerby Kommuns kulturpri

2000 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1993 Vimmerby Kommuns Kulturpris 1993 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1990 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1988 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1984 Kalmar läns landstings Kulturstipendium. MEDLEMSKAP KIF Kaoli 2020 Konstnärsnämnden, arbetsstipendium . 2011-12, 2003-04, 2000, 1996, 1993 Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond . 2010 Göran Dahlbergs stiftelse för bildkonstnärer . 1999 BUS/Bildupphovsrätt i Sverige . 1999 Landstinget & Länsstyrelsen i Västernorrland

2020 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2005 2-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2003 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2001 Estrid Ericsons Stiftelse 2001 Nils Johan Sjöstedts Stiftelse. UNDERVISNING 1993-1994 Sörängens FSK Assisterande lärare i Keramikkurser. MEDLEMSKAP Kaolin, Stockhol 2020 Människans natur, Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå. Grupputställning curerad av Alexandra Ellis (Norrakollektivet) 2020 Arbetsstipendium 2 år Konstnärsnämnden. 2018 Dynamostipendiet tillsammans med Systrarna Sara Edström och Therese Engström

2018-2020 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2016 Gunnar och Lilly Perssons stiftelses konststipendium, Ystads Konstmuseum 2016 Iapsis, resebidrag filmfestival Beijing, Kina 2015 Iaspis, resebidrag filmfestival Poznan, Polen 2014 Längmanska Kulturfonden, för tryck av bok 2013-2015 2 -årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden beviljar 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild- och formkonstnärer. Bland dem som får del av kakan finns flera värmlänningar - och en av dem som får mest har spännande planer C u r r i c u l u m V i t a e Elisabeth HenrikssonBorn in Luleå, 1975. Based in Stockholm, Sweden. Education:Northlands Creative Glass, Skottland, kurs 2012Pilchuck Glass School, Seattle, USA, kurs 2008Konstfackskolan, Institutionen för keramik o glas, Stockholm, 1999 - 2004Nyckelvikskolan, Keramik, Stockholm, 1998 - 1999Edelviks folkhögskola, Skellefteå, Konst- och konsthantverkslinje Mats Andersson tilldelas Sveriges Författarfonds 3-åriga arbetsstipendium på 450.000 kr (fördelat på åren 2021-2023). Han tilldelas också stipendium om 50.000 kr skattefritt från Konstnärsnämnden i december 2020. Sedan 2009 har Andersson gett ut inte mindre än 12 böcker. Svenska Fotografers Förbund skriver Sök arbetsstipendium inom bild och form Sista dag för ansökan är 11 november 2020 Arbetsstipendiet ska göra det möjligt för dig som konstnär att..

Aktuellt | Slöjd i Blekinge

Konstnärsnämnden arbetsstipendier - Pressmeddelande

 1. 10-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2000 Arbetsstipendium (2 år), Konstnärsnämnden 1999 Västerbottens-Kurirens kulturpris 1998 Ester Lindahls resestipendium 1997 Årets konstnär 1997, Stockholm Art Fair 1995 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 1994 Vistelse Grez-sur-Loin, Konstnärsnämnden 1993 Projektbidrag.
 2. 2020 Kökslandskap, digital måleriworkshop för Åstorps konsthall . 2020 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, workshops för barn, biblioteken i Veberöd och Genarp . 2020 Det postapokalyptiska hantverkskollektivet Babels Rehab, workshops på distans som del av kursen Imagining Catastrophe, Malmö Universite
 3. 2008 Konstnärsnämnden, Arbetsstipendium 2004 IASPIS resestipendium 2002 Ljunggrenska Formgivarpriset 2000 Scholarship to Gifu, Japan 1999 Båstads kulturstipendium Misschiefs, Bångska palatset, Stockholm, 2020. Female Traces, Möbeldesignmuseum, Stockholm 2019/2020. Crossovers, London Designfair 2019. Designstories, Nationalmuseum.
 4. 2006 Konstnärsnämnden. 1-årigt arbetsstipendium 2006 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Studieresa Mexico 2005 Reijmyre Glasbruk. Arbetsvistelse 2005 Ulla Fröberg-Cramérs Stipendiestiftelse. Konstfack Residence 2018 Artist in Residence samt medverkan i utställning, 1 månad, Rian Museum/Konst i Halland/Halmstad Konstmuseum, Sverig

utan aktuell litterär verksamhet söker motsvarande stipendium hos Konstnärsnämnden. Ettårigt arbetsstipendium i särskild utlysning hösten 2020 2. Åberopad produktion/senast publicerad bok Senaste publiceringså 2018-2020 Utsmyckning Kärrtorpsplan, Stockholm 2019 Utsmyckning Kungälvs sjukhus 2015 Utsmyckning Arbetsförmedlingen, Göteborg 2001 Konstnärsnämnden 2-årigt arbetsstipendium Familjen Wikanders stiftelse Sleipner Resestipendium till Riga. 2000. 2004-05 Konstnärsnämnden 2 årigt arbetsstipendium 2001 Stip. ur Werner-Bälings fond SKF 1999-00 Konstnärsnämnden 2 årigt arbetsstipendium 1996 Stip. ur Wollerts fond SKF 1996, 92, 89 Konstnärsnämnden arbetsstipendium 1987 Konstnärsnämnden Projektbidrag 1984Stockholms stads konstnärsbidrag Medlem i KRO, SKF, Crac, FAS. 2008-2010 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2008 Iaspis, resebidrag, Starkow Tyskland, 2007 Estrid-Ericsons stiftelse 2007 Clarence och Elsie Blums fond, Svenska konstnärers Förening. 2005 Konstakademiens atelé stipendium 2 månader.i Cité des Arts, Paris, Frankrike 2003-2005 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

226 musikkonstnärer får arbetsstipendium - Musikindustri

 1. Konstnärsnämnden, 2-årigt arbetsstipendium 2000/2001 Konstnärsnämnden, 1-årigt arbetsstipendium 1994 Konstnärsnämnden, 1-årigt arbetsstipendium 1991 Ida Uhnman 1984. OFFENTLIGA VERK, i urval Smärtcentrum, Karolinska universitets-sjukhuset Solna, Rättspsykiatrin i Sala, Västmanlands läns landsting, Huddinge sjukhus
 2. Född 1968 i Täby . Utbildning: Kungl. Konsthögskolan 1994-99. Utbytesstudent vid École nationale supérieure des beaux-arts, Paris 1999. Idun Lovén 1992-9
 3. Stockholms Auktionsverk Online 802663. NEW CONTEMPORARY DESIGN JONATAN NILSSON, Resin Lamp, lampa, tillverkningsår 2020, unikt exemplar, frigolit täckt med resin och sprayfärg (egenutvecklad teknik)
 4. Konstnärsnämnden Arbetsstipendium. 2012. August Rigners Resestipendium. 2010. Estrid Ericson Resestipendium. 2009. Kosta Boda Stipendiet Biography 2020. Att bli konstnär / 2020 Sverige ISBN 9789198533590 Konstens frågeformulär # 1-132 / 2020 Sverige ISBN 9789151946535. 200
 5. Erika Kristofersson Bredberg. 1985. Konstfack Kandidatexamen, Keramik och glas 2011-2014. The Royal Danish. Academy of Fine Arts Kandidatutbildning, Glas 2010-201
 6. 1974-2020 Privatpraktiserande psykoterapeut . 1972-1974 Undervisat i teckning, målning och kroki vid Tollare Konstskola . 1965-1967 Assistent till konstnär Öyvind Fahlström . Pris. 2016 Kungl. Akademien för de fria konsternas pris ur Axel Theofron Sandbergs fond, Stockholm . Stipendier. 2020-2021 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden
Mossing Larsen EvaNintendo switch für 100€

11,3 miljoner i ettåriga arbetsstipendier till

 1. erad till Svenska Fotobokspriset 2020 Kavallastipendiet, Svenska Fotografers Förbund 2019 Ettårigt arbetsstipendium, Författarfonden 2019 Stipendium från.
 2. 2015 Projektbidrag, Konstnärsnämnden. 2015 Projektbidrag, Region Norrbotten. 2014 Längmanska kulturfonden. 2014 Arbetsstipendium, Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond, SKFV. 2013 Kulturpris från Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse. 2012 Robus Arcticus stipendium. 2012 Målinriktat Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2009.
 3. al Spaces, Årstaberg Konsthall, Stockholm 2019 In-Mid Air, Bångska våningen, Stockholm 2018 Ung salong, Uppsala 2014 Konstfack spring exhibition, Stockholm 2012 Red Sky at Morning - Röda Sten Konsthall, Gothenburg . 2011 North River Runs South - Galleri Oro, Gothenbur

Regleringsbrev 2020 Myndighet Konstnärsnämnden

Erhållna krisstipendier från Konstnärsnämnden beaktas dock inte. • Den som erhållit Stims extrastipendium år 2020 (om 10 000 kronor) kan även ansöka om FST:s stipendium, men vid tilldelning reduceras i de fallen FST-stipendiebeloppet med 10 000 kronor. • Man kan inte få FST-stipendium två år i följd CV - [krig]- Karin Bäckström Personnummer: 8309097569 Email: backstrom.karin@gmail.con Adress: Smedsgatan 8b, 81130 Sandvikens Hemsida: www.krig.me Utbildad inom design, mode och konst. Jag arbetar som frilansande konstnär och projektledare, samt me

Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2021 det innebär att

Aislamy Arbetsstipendium Bild Och Form. Formlabs form 2 unboxing and setup hacknorway. form 2 unboxing en espanol . formlabs form 1 teardown bunnie s blog. quick start guide form 2. formlabs form 2 review great resin 3d printer all3dp. unboxing the form 2 . formlabs form 2 review 2020 specs price at amazon LOVISA SAMUELSSON is an artist, multi-instrumentalist (cello, guitar, piano, vocals) and composer based in Stockholm, Sweden. In 2007 she released the EP Oslo and has since then been active on the Scandinavian music scene. In 2014 she released the debut album Main Magma Chamber and her second full length album STAD / DIS in 2020 1998, Konstnärsnämnden, Projektbidrag 1996, Konstnärsnämndens Arbetsstipendium 1995, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 1995, Längmanska Kulturfonden 1995, Blums Fond, Svenska Konstnärernas Förening 1993, BUS, Bild- och Upphovsrättsfondens stipendium 1993, Resestipendium, Kulturfonden f Sverige och Finland 1992, Konstnärsnämndens. 2002 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden. 2002 Resestipendium, Yttre Hebriderna, Skottland, VG-regionen. 2002 A Th Sandbergs Akvarellpris, Konstakademin. 2001 BUS - Bildkonstnärernas Upphovsrätt i Sverige. 2000 IASPIS Int. kulturutbyte, Toulouse. 1998 Göteborgs Stads Kulturpris. 1997 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden

Gucci tofflor herr — beställ bekväma och snygga tofflorKarin Kannisova Jonsson | Fiber Art Sweden

Konstnärsnämnden - Home Faceboo

Extra utlysning av arbetsstipendier hos Sveriges författarfond. Av det extra krispaket till kulturen som riksdag och regering har beslutat om, har 30 milj. kr ställts till Sveriges författarfonds förfogande för fördelning av arbetsstipendier. De extra medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de. Extrautlyst arbetsstipendium tilldelas 20 kulturskapare Extrautlyst Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. 2020-06-22 Senast ändrad: 2020-06-22. Kontakta oss. Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Telefon: 035 - 13 48 00 E-post:. 2020 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2- årigt 2020 Region Halland Arbetsstipendium 2018 Lars Johansson Minnesfond 2017 Kiruna Vistelsestipendium av Konst i Halland 2016 Konstnärsnämnden Arbetsstipendium 2016 Halmstads Kulturstipendium 2015 Eric Ericson 2013 Go India Resestipendium REPRESENTERAD Göteborgs sta 2020 Konstnärsnämnden 2 årigt arbetsstipendium 2010 Stiftelsen längmanska kulturfonden 2009 Konstnärsnämnden 1 årigt arbetsstipendium 2004 Stipendium för kulturarbetare Skellefteå kommun. Offentliga gestaltningsuppdrag 2017 Uggledals byväg, Göteborg. Representerad Statens konstråd Hallands konstmuseum Norrköpings konstmuseum Eksjö. 2020 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium . 2016 Stiftelsen Peggy Nermans Konstnärsstipendium . 2015 Konstnärsnämnden, tvåårigt arbetsstipendium . 2010 Konstnärsnämnden, ettårigt arbetsstipendium . 2009 HV Ateljés produktionsstipendiat . 2008 Ann-Margret Lindells grafikstipendium . 2008 Swedbank Säffles konststipendiu

2021 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2-årigt 2020 Resebidrag från Konstnärsnämnden arbetsvistelse Kavallahuset Grekland 2019 Internationellt Stipendium Region Örebro, stöd för min USA-resa där jag deltar i utställning och workshop 2019. 2018 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2017 Internationellt Kulturstipendium Region Örebr 2-årigt Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2020 IASPIS, internationellt kulturutbyte, 2020 Göran Dahlberg stipendium 2019 IASPIS, internationellt kulturutbyte, 2019 Filmstöd Film i Västernorrland 2002 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 1990 -97- 07 Projektbidrag Konstnärsnämnden 1987 MEDLEM KR 2012 Målinriktat Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2009 Arbetsstipendium, Sámi Council 2005 Projektbidrag, Konstnärsnämnden SOLO EXHIBITIONS: 2020 NORRBOTTENS MUSEUM, KIRUNA ORTDRIVAREN, Kvarteret Ortdrivaren, Bromsgatan, The Girl, Vernissage 6/6 2020 2020 BILD OCH FORM DALARNA; VIDEOGUD, THE SÁMI AND HER BOD 2020 Axel Theofron Sandbergs Akvarellpris, Konstakademien 2018-19 Konstnärsnämnden 2-årigt Arbetsstipendium 2014 The Winsor & Newton Prize Sweden 2010-11 Konstnärsnämnden 2-årigt Arbetsstipendium 2010 Nordiska akvarellmuseet 7 dagar 2003 Ellen Key vistelsestipendium 2000 Artur Lundkvists och Maria Wines stiftelse. Collections Region Kronober 2020 Göteborgs konstförening 2020 Collect 2020, London 2020 Collectible, Bryssel 2018 Valcke Art Gallery, Gent, Belgium 2018 2-årigt Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond 2018, IASPIS, Konstnärsnämnden 2018, Svensk Forms internationella stipendi

Winter Ulla-Carin

2 årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2016. Eric och Inger Olson-Ekdahls sipendium 2015. 1 årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2011. BUS- Stipendium 2007. Lengerz kulturpris 1998. Malmö Konststudio 199 Därutöver har statliga krisstipendier fördelats till halländska kulturaktörer från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Utvalda stipendiater. Utifrån 124 ansökningar har nu Kultur i Halland valt ut 20 stipendiater som tilldelas vardera 25 000 kr. Region Hallands extrautlysta arbetsstipendium tilldelas Arbetsstipendium Konstnärsnämnden Jag fick åter igen ett 1-årigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden hösten 2020. Ett stipendium som hjälper mig att fortsätta arbetet med en mimplattform i Göteborg! Tack Konstnärsnämnden! Gilla Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till konstnärer. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Syftet med statsbidraget. 2 § Syftet med statsbidraget är att främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet

Metsä ja koti - metsä group (previously metsäliitto group

Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2021 - konstnärsnämnden

2020 Arbetsstipendium 2 år, Konstnärsnämnden 2016 Arbetsstipendium 2 år, Konstnärsnämnden 2016 Internationellt Kulturutbyte, Konstnärsnämnden 2015 Göteborgs kulturstipendie Pronto 2015 Helge Ax:son Johnson stiftelse Konstakademin, 2015 P.O. Winqvists resestipendium 2013 Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden Publicerat onsdag 30 september 2020 kl 13.00 Filmskaparen och producenten Clara Bodén från Rödön är en av dem som fått ta emot ett arbetsstipendium på 80 000 kronor från Konstnärsnämnden

Om - Cicely Irvin

Extrautlyst arbetsstipendium tilldelas 20 kulturskapare. Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av Covid-19 pandemin. Region Halland utlyste därför under maj månad extra arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare. Utifrån 124 ansökningar har nu Kultur i Halland valt ut 20 stipendiater som tilldelas vardera 25 000 kr 2020 Stiftelsen Gunilla Edlinds Stipendiefond 2020 Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 2020 Estrid Ericsson stiftelse 2020 Konstfack stipendium 2019 J.L Eklund Hantverksstiftelse 2019 Estrid Ericsson Stiftekse 2018 Arbetsflitens Befrämjande 2018 Ettårigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden

Arbetsstipendium till två Uppsalakonstnärer - Upsala Nya

2020 Ateljè stipendium Loovisa, Finland 2011 Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2010 Konstfrämjandet, Eskilstuna 2009 Eskilstuna konstförening 2007 Ateljè stipendium 2-årigt, Oslo rådhus 2006 Fam Gustaf Tobissons stipendiefond . 2006 Ragnar och Hilma Svenssons fond Anna Arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2018. Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2020. Publications. 2011 - Text in W.I.T.N.A.S Journal nr 5 (Sweden) 2013 - Paintings and text for ULT Magazine nr 2 (Swizerland/Austria) 2020 - Floating Mythologies (Exhibition Catalog) Events And Projects. 2013 - Black ink Con #1, Galleri Oro - Gothenburg, Swede 2020 Arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2019 Kultur och utvecklingstipendium Region Östergötland 2017 Filip Schelins Stiftelse John Lennings Stipendiefond Stipendium från Liljesonska Stiftelsen 2016 Arbetsstipendium från Region Östergötland 2011 Projektstöd från Östsam 2009 Norrköpings kommuns kulturstipendium till Moa Martinssons. Konstnärsnämndens Krisstipendium, 2020 Estrid Ericsons Stiftelse, 2019 Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium, 2018 Konstnärsnämnden, resebidrag (Tjeckien), 2017 Bengt Juhlins Stiftelse, 2017 Ateljéstöd, Stockholms Stad, 2017 Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium, 2016 J.L. Eklunds Hantverksstiftelse, 2014-201

About — Calle Forsber

2019-2020 Bildkonstnärsfondens stora arbetsstipendium 2019 Konstnärsnämndens 2-åriga arbetsstipendium . 2016 Birgit Skiolds Grafikpris Artist in Residence at Northern Print, Newcastle upon Tyne. 2015 Internationellt kulturutbyte/resa Konstnärsnämnden. 2013 Källskärs stipendiet, Åland. 2008-2009 Bildkonstnärsfondens stora. 2020 Konst och visuella studier, 2008/09 Målinriktat tvåårigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2003 Assistentstipendium (till Maria Miesenberger), Konstnärsnämnden 2003 BUS stipendium 2002 Grundsunda Kulturstipendium 2001 Liljevalchs vårsalongsstipendiat (50.000:- Konstnärsnämnden internationellt kulturutbyte 2013. Kulturrådet mobilitetsbidrag internationell kulturverksamhet 2013. Stockholm Stad internationellt kulturstöd 2013. Kulturrådet internationellt mobilitetsbidrag 2012. Konstnärsnämnden resestipendium 2011. Konstnärsnämnden arbetsstipendium 2010. Konstnärsnämnden resestipendium 200 2-årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2019. 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden 2016. Janny-lisa Classons stiftelse 2016 (tillsammans med Karin Edvall) Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2016 (tillsammans med Erik Hallstensson) Längmanska kulturstipendiet 2014 (tillsammans med Karin Edvall Ettårigt arbetsstipendium Arbetsstipendiet som engångsbelopp tilldelas dig som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Beloppet är för närvarande 100 000 kr och det är skattefritt. Efter ett år utan arbetsstipendium har du möjlighet att söka ett tvåårigt arbetsstipendium ; Kulturbryggan AB - Org.nummer: 5567804306

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium 2021 Föreningen

2012 - Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 2011 - Karlstad Kommun, kulturstipendium 2011 - Stiftelsen Helge Kellins minne 2005 - Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 1995 - Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 1994 - Christian Erikssons ateljéstipendium 1993 - Värmlands Konstförenings ungdomsstipendium Konstnärlig utbildning 2020 Fastland, fd. Visteruds missionshus, Östra Ämtervik 2018 The Painter, Strandverket, Marstrand, Sweden 2017 Market Art Fair, Färgfabriken Stockholm 2 årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 2018 Carl-Axel Valléns Stiftelse 2016 Vera och Göran Agnekils stipendium 1 årigt arbetsstipendium Konstnärsnämnden 201 Biografi. Sanna Sjöswärd kom till Sverige 1977 som adopterad från Iran och växte upp på Lidingö. Min mamma är en persisk prinsessa handlar om hennes liv.. Sanna Sjöswärd har utbildat sig bland annat på Hola folkhögskola i Prästmon och på Nordens Fotoskola Biskops-Arnö och varit yrkesverksam fotograf sedan 2002. Hon har haft flera uppmärksammade fotoutställningar, däribland.

2020 Gallert Lindberg on Sea Stockholm 2019 Galleri Eva Solvang Stockholm 2017 Studio L2 Louise Lidströmer Stockholm 1990 Konstnärsnämnden arbetsstipendium 1989 Konstnärsnämnden projektbidrag 1987 Konstnärsnämnden startbidrag Representerad Statens konstråd Stockholms Kommun Stockholms Landsting Uppsala Kommun, m Vi har erhållit stöd av Författarfonden Tvåårigt arbetsstipendium, Författarfonden 2017 Angereds kulturpris 2014 projektbidrag, Göteborgs Stad 2014 Konstnadskrävande projekt, Konstnärsnämnden 2014 nominerad till Svenska Fotobokspriset 2013 Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond 2013 Mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord 201 Styrelsen för Stiftelsen Marta Sandwall. Evenemang, Online Iaspis open studios, 17-23 Augusti 2020 IASPIS, Konstnärsnämnden Stockholm, Residens april - september 2020 2019 Solo Utställning, Svart Vatten, Luleå Konsthall, Vinter 2019 AIR Textilsetur, Blönduos, Iceland september - Oktober 2019 Arbetsstipendium 1 år, Konstnärsnämnden 201 Transit Kulturinkubator 3-årigt residens 2017 - 2020 Konstnärsnämnden, internationellt kulturutbyte Finland 2019 Jönköpings län manus stöd (För Det krokiga och det raka) 2019 Stiftelsen Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens Minnesfond (Det krokiga och det raka) 2019 Konstnärsnämnden 1-åriga arbetsstipendium 201

 • Vete näring.
 • Driftkostnad villa 2019.
 • Best take profit percentage.
 • T Mobile Internet.
 • Sparbanken Debit.
 • Blockchain Developer jobs in USA.
 • Assistent vermogensbeheer.
 • Handelsbanken Nyheter.
 • Obeskattat eget kapital.
 • Beste Raiffeisen Fonds.
 • Manual Samsung TV Series 6.
 • How to swap dogecoin in Trust wallet.
 • Yahoo Finance adalah.
 • Binance Futures tricks.
 • Professionele regenkleding.
 • Crash prediction software.
 • 30 day weather forecast.
 • Fractal Gaming Group IPO.
 • Momsrapport Bokio.
 • Income statement.
 • Nokia stock forecast.
 • Likvidum alla bolag.
 • Stora dammar.
 • Local Bitcoin Colombia.
 • Sandvik krossverk.
 • Vb Energi felanmälan.
 • Кошелек Bitcoin Core.
 • A2PA3S Forum.
 • Where to buy Anchor coin.
 • Visa historik Chrome.
 • Största läkemedelsföretag i världen.
 • WisdomTree Gold.
 • SNOW price history.
 • VR tåg.
 • Torp uthyres årsvis Uppland.
 • Shoppy gg ratzzz.
 • Cant login to Coinsquare.
 • PC virus.
 • Crypto freelance platform.
 • Vaseline lippenbalsem.
 • Spanien La Herradura.