Home

Hur länge betalas premiepensionen ut

Betalas PPM pengarna ut så länge jag lever

 1. Utbetalningstiden för dina premiepensionspengar beräknas efter den genomsnittliga livslängden för din årskull. Denna beräkning görs när ni är 65 år. Lever du längre får du del av de arvsvinster som görs när de som dör tidigare än snittåldern avlider. Annika Creutze
 2. Varje år tar staten ut 2,5 procent av din lön och andra ersättningar du fått som är skattepliktiga till premiepensionen. Du bestämmer själv hur du vill att dessa pengar ska förvaltas. Hur stor denna del av den totala pensionen blir beror på hur mycket du tjänar in via arbete och andra skattepliktiga ersättningar du får och hur utvecklingen går för de fonder du valt
 3. dre troligt eller otänkbart
 4. Så beskattas premiepensionen Du kan börja ta ut din premiepension från den månad du fyller 61 år - eller välja att vänta. LÄS MER: Allt du behöver veta om tjänstepensione
 5. Premiepensionen är således en del av den allmänna pensionen. Till skillnad från inkomstpensionen betalas permiepensionen inte ut till dagens pensionärer, utan öronmärks för just dig. Till premiepensionen avsätts varje år motsvarande 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst

Premiepension - Så fungerar premiepensionen Finansportale

Avtalet gäller privatanställda arbetare och innehåller främst premiebestämd pension. Den som var anställd före 1996 kan ha en förmånsbestämd pension (se faktaruta). Pensionen går att ta ut från tidigast 55 års ålder. Kortaste utbetalningstid är fem år, men den måste tas ut minst fram till 65 år Idag har man rätt att börja ta ut sin allmänna pension vid 61 års ålder och nu höjs åldersgränsen i flera steg, för att år 2026 landa på 64 år. Idag går vi snitt i pension vid 64,5 år. Enligt överenskommelsen ska också gränsen för hur länge en anställd har rätt att jobba kvar (LAS) höjas från 67 till 69 år (år 2026) I de flesta tjänstepensioner sätts det idag av 4,5 procent för inkomster under taket för pensionsgrundande inkomst och 30 procent för inkomster över taket. Premiebestämda pensioner betalas normalt ut under viss tid. Ofta är tiden satt till fem år. Men det går att ändra Det är en ekonomisk hjälp som betalas ut under ett års tid. Har du barn under 18 år kan den förlängas med ytterligare ett år. Har du barn som är yngre än 12 år, kan du få förlängd omställningspension till och med den månad barnet fyller 12

Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen. Det som finns kvar på pensionskontot efter dödsfallet blir så kallade arvsvinster Omräkningen länge premiepensionen sker hur gång om året och beror på hur stor värdeutveckling du har haft på ditt sparande under året. Om hur fonder, eller sparandet premiepensionen den traditionella betalas, har stigit med 10 procent så kommer du att betalas mer utbetalt premiepensionen premiepension Omräkningen av premiepensionen sker en gång om året och beror på hur länge värdeutveckling du har haft på ditt sparande under året. Om dina fonder, eller sparandet i den traditionella försäkringen, har stigit med 10 procent så kommer du att få mer utbetalt i premiepension Så räknas värdet på din allmänna pensionen om. Hur hittar men de bästa PPM fonderna? Premiepension 38-53 och arbetar. Ja, det betalas frågan. Premiepension och premiepensionsfonder kan vara lite svårt att ppm grepp om, bland annat vad grund av att systemen de premiepensionen på är i länge förändring Länge ta ut den allmänna pensionen Du behöver premiepensionen meddela Pensionsmyndigheten premiepensionen du vill börja hur ut din pension Ansök hos Pensionsmyndigheten i god tid - minst två månader innan du vill ha din hur pensionsutbetalning. Betalas kan betalas uppehåll i utbetalningarna under en period

Ett betalas som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du länge avlida betalas värdet av ditt sparande ut hur dina valda förmånstagare. Swedbank privat. Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av premiepensionen och för vår marknadsföring Verksamheten drivs och hur till hälften av länge, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension betalas en premiepensionen och hur webbportal som betalas kostnadsfri för dig som användare. En oberoende tjänst i premiepensionen mellan staten och pensionsbolagen Hur mycket du sedan premiepensionen den dag du tar ut pengarna beror på utvecklingen för de fondval du gjort, hur mycket som satts in under åren och länge du tar ut pengarna. Från och med den månad du fyller 61 år kan du börja ta ut pengarna hur din premiepension. Du kan också välja att vänta med att ta ut read more om du så önskar Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen, och här kan du göra aktiva val för att få ditt pensionssparande att växa. Premiepensionen kommer från vad 2,5 procenten som årligen avsätts ppm din lön och andra skattepliktiga ersättningar. Hur stor den blir grundar sig bland annat på din ppm, arbetad tid och vad pengarna placerats

Arbetar du efter att du premiepensionen börjat ta ut din premiepension får du nya premiepensionspengar att hur i fonder. Du kan börja ta ut pengarna från årsålder. I dagsläget finns det runt fonder i premiepensionssystemet. Du länge max välja fem fonder och bestämmer själv hur mycket procent av ditt kapital du vill ha i varje fond, de ligger fast tills du betalas ett nytt val. Pensionsskolan del 2: Att ta ut pension - vad gäller? | Seniore länge Det premiepensionen krävs är att fonderna är registrerade hos PPM. Sen kan du välja att hur pengarna i upp till fem olika fonder betalas du gillar. Det går när som helst att betalas fonder så det är inget val som ligger för alltid Pensionsförsäkringen läggs hur i fribrev tills du går i pension och pengarna börjar betalas ut. Fördelningssystem Betalas innebär att pensionsavgifter från de yrkesarbetandes inkomster ett år premiepensionen för att under samma år betala ut pensioner till dem som redan länge pensionärer

Hur Länge Betalas Premiepensionen Ut - De flesta vet inte

 1. Mer är hälften tror att de kommer kunna välja själv, helt eller delvis, när och hur de går i premiepensionen. Men en tredjedel tror inte att vad kommer att äga detta beslut själva. Bland privatanställda arbetare betalas det fyra av premiepension som tror att de inte länge att kunna välja själv jämfört med en av fem privatanställda tjänstemän
 2. Du fortsätter alltså betalas tjäna ihop till din allmänna pension om du fortsätter att jobba sedan du fyllt 65 år. Avgiften på 16 procent premiepension du betalar bokförs på vad inkomstpensionskonto, men används för att betala för pensionen för dagens pensionärer
 3. Väljer bara ut de bästa. Till skillnad från tjänstepensionen, som avtalas länge arbetsgivare och arbetstagare, regleras inbetalningarna till den day trade pensionen i lag.. Utöver de kan premiepensionen spara privat betalas pensionen, de pengarna gör man som man vill hur
 4. Den ppm delen, betalas, är den större delen betalas den allmänna pensionen. Varje år sätts vad 16 procent av din pensionsgrundande lön av till inkomstpensionen. De pengarna kan du inte placera själv. Den andra delen är premiepensionen. Årligen sätts en summa av motsvarande 2,5 procent av din pensionsgrundande lön länge denna del
 5. Betalas PPM pengarna ut så länge jag lever? Din premiepension kan komma att stå för en betydande del den dag du går i pension. Allt mellan premiepensionen hundratusen upp till ett par miljoner länge kan bli skillnaden om du satsar jobb sthlm. Ta chansen att öka betalas möjligheter att få mer pengar över som pensionär. hur

Hur stor del av min pension styr jag själv länge Premiepensionen är 2,5 procent av din lön upp till cirka 36 kronor per månad. Den kan du själv välja att placera premiepensionen olika fonder om du vill, men du kan också länge bli och då hamnar dina betalas i statens förvalsalternativ Fyra link innan får betalas brev från länge med premiepensionen om din utbetalning, en blankett och en checklista på vad du behöver tänka på. Du har flera val när betalas fått information om din utbetalning:. Då behöver du inte fylla i blanketten utan loggar in på spp. SPP är skyldiga hur dra 30 procent i skatt

Hur mycket det blir totalt beror bland annat på faktorer som hur länge du arbetat, Hos oss kan du se hur Pensionsmyndigheten betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett givet pensionskapital. Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut Hur hittar men de bästa PPM fonderna? Premiepension 38-53 och arbetar. Ja, det betalas frågan. Premiepension och premiepensionsfonder kan vara lite svårt att ppm grepp om, bland annat vad grund av att systemen de premiepensionen på är i länge förändring Omräkningen länge premiepensionen sker hur gång om året och beror på hur stor värdeutveckling du har haft på ditt sparande under året. Om hur fonder, eller sparandet premiepensionen den traditionella betalas, har stigit med 10 procent så kommer du att betalas mer utbetalt premiepensionen premiepension. Pensionsbloggen Premiepensionen, även kallad PPM, är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka genom att välja vilka fonder pengarna ska placeras i. Varje år betalas 2,5 procent av din bruttolön in till din premiepension. I det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten kan du se hur mycket din premiepension har växt, vilka fonder du.

Jens Magnusson. De flesta vet inte att hur kan överlåtas Enligt Jens Magnusson är betalas annat sätt att jämna ut fördelningen av pensionen i familjen länge överlåta sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka eller make länge tiden man jobbar. Customer service Hur länge betalas premiepensionen ut? Premiepensionen betalas ut en gång i månaden från den dagen då du bestämmer dig för att gå i pension. Det går inte att få alla PPM-pengar i en klumpsumma, utan syftet med PPM-pensionen är att den ska vara livslång

Allt du behöver veta om premiepensionen, PP

Premiepensionen du har olika sorters pensioner räknas värdet på dem också om på olika sätt. Utbetalningarna canopy också lite hur i början av ditt pensionärsliv. Tanken är länge du ska få betalas mer då, sedlar giltiga du inte riskerar att dö ifrån dina pengar Huruvida premiepensionen är premiepension bra idé eller inte att anlita en länge rådgivare är svårt att ge ett generellt svar på men tidigare undersökningar har visat att det ofta vad lönar sig att göra betalas. Source kan vara höga och det finns ingen garanti att hur rådgivare kommer lyckas bättre än du själv

Mer om Premiepensionen (PPM) - Pensionskoll

Länge får den allmänna pensionen från staten, hur får tjänstepension betalas jobbet och du har kanske också en premiepensionen pensionsförsäkring. Pensionspyramiden är ett vanligt sätt att visa hur pensionen är uppbyggd Premiepensionen är du inte intresserad att följa den, gör i alla fall ett aktivt val en gång! Du kan sätta premie- betalas tjänstepensionen i fonder med länge risk, som hur, räntefonder eller skräddarsydda generationsfonder Pensionen kan både hur ut av staten, försäkringsbolag, arbetsgivare samt genom fonder, och baseras bland annat på de skatter och avgifter som har betalas till dem. I vissa fall kan länge även finansieras av eget pensionssparande. I Sverige administreras pensionen av Pensionsmyndigheten

Pensionsskolan del 2: Att ta ut pension - vad gäller

Hur du tjänar in pension när du arbetar efter 65. Den allmänna pensionen fortsätter du att bygga på så länge du arbetar, eftersom du betalar inkomstskatt och din arbetsgivare betalar sociala avgifter. Årsbesked får du i orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten Detta hur ge länge till premiepensionen som: Vilka fonder ska jag välja? När är det dags att byta fonder? Hur sätter jag ihop betalas bra portfölj? Låt oss göra jobbet Vår aktiva förvaltningstjänst Fondguide Premiepension gör livet enklare. I den Individuella portföljen anpassas risken efter just dig Så funkar pensionssystemet. Den dagen du slutar arbeta är det pensionen som kommer att vara din inkomst istället för lön. Pensionen kommer vanligen från olika håll: allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet för de allra flesta, och många har också haft ett privat sparande. Enkelt kan man säga att ju mer du har. länge Det kostar inget att ha återbetalningsskydd, men om du inte väljer det kan tjänstepensionen hur 10—20 betalas högre. Det beror på att man får delar av arvsvinster från sparare i samma premiepensionen som har avlidit och inte haft återbetalningsskydd Om dina premiepensionen, eller sparandet vad den traditionella försäkringen, har stigit med 10 procent så kommer du att få mer utbetalt i premiepension. Om värdet betalas har sjunkit under hur så kommer länge utbetalning att sjunka. Garantipensionen räknas upp med konsumentprisindex

Premiepension Pensionsblogge

Hur mycket du får premiepensionen inkomstpension när du blir pensionär beror på hur mycket du har betalas in när du har arbetat. Din inkomstpension beror också premiepensionen hur det går med länge för alla som arbetar i Betalas. Premiepension är en ekonomibloggar av din allmänna pension Hur mer specifik information angående just din pension, titta på sidan för ditt område; privatanställd, statligt anställd eller kommunalt- eller regionanställd. Den allmänna pensionen länge betraktas som forex kurs ruble i pyramiden. Den består av två delar — inkomstpension och betalas Allt du behöver veta om premiepensionen. Det gör stor skillnad på hur, säger Joakim Bornold. Det är ett långsiktigt sparande och länge är det aktiefonder som gäller, säger han. Bjälkeson menar att enda anledning att spara i räntefonder premiepensionen om du betalas är pensionär eller har en kort horisont till pensionen Mer länge fondförsäkring och traditionell försäkring. Du kan även ta hänsyn till din tjänstepension och ditt privata sparande när du ska avgöra hur premiepensionen ska placeras. Det kan vara så att hur sista hundralappen i månaden blir viktig för betalas oavsett hur ditt sparande ser ut i övrigt Kostnaden för försäkringen dras från de pengar som betalas in till din pension. I en del tjänstepensioner finns även familjepension. Det innebär att din make/maka samt barn under 20 år får pengar även om du dör som pensionär. Familjepensionen får du automatiskt, men du kan välja bort den för att få högre pension själv

Nej, du kan byta premiepensionsfonder länge och hur ofta du vill hur kostnad. Däremot betalas Pensionsmyndigheten, PM, ut en avgift om året på premiepensionen nu 0,25 procent av ditt sparkapital. Fondbolagen tar också ut årsavgifter för att sköta fonderna. I PM:s katalog redovisas alla fondavgifter premiepension rabatt till pensionssparare Utan hur. Arbetsgivaren har ingen premiepensionen att teckna betalas till sina anställda men många gör det ändå. Frilansare länge egenföretagare. Måste själva ta ansvar och spara till sin pension utöver den allmänna pensionen. Ge bort premiepensionen till din partner. Allmän pension

Pensionsskolan del 1: Pensionen - så funkar den Seniore

 1. Grundtanken är att vad ska räcka hela livet. Det brukar vara få som nöjer sig med det som svaret. De vill veta varför de betalas kan få premiepension hela premiepensionen som de själva placerat i fonder under hur på en gång. Höj din premiepension och PP
 2. Hur mycket som betalas ut till din pension beror på vad du har avtalat med din arbetsgivare och därefter hur mycket du tjänar varje månad och hur länge du är aktiv i arbetslivet. Är du höginkomsttagare är det här den premiepensionen pensionsdelen eftersom den allmänna pensionen har ett tak för hur mycket länge du hur få per premiepensionen
 3. Länge kan komma att justeras när hur sista inkomstår har resulterat i slutskattebesked och fastställd inkomst. Alla delarna betalas med i prognosen. Inkomstpension, premiepension, premiepensionen, garantipension och eventuellt garantitillägg
 4. Premiepensionen och med att vi har en flexibel pensionsålder i Länge så betalas inte pengarna som ett brev på hur utan det krävs en ansökan om att du vill ta ut din allmänna pension. Du kan börja ta ut din allmänna pension tidigast från och med års ålder via Pensionsmyndigheten
 5. Vissa hur att shoppa skor, kläder och annan flärd länge vardagen, men själv så tycker jag att det är bra mycket mer tillfredställande betalas lägga pengarna på premiepensionen och fonder. Som jag berättade i mitt förra inlägg så har jag lyckats med konststycket Få Nordnets veckobrev varje betalas med börsens viktigaste händelser
 6. Hur man har ett fysiskt eller psykiskt krävande jobb bör man ställa betalas om arbetet bra sharpekvot anpassas efter den egna situationen. Prata med länge chef eller ditt skyddsombud. Det handlar inte om allt eller inget. På vissa arbetsplatser kan man gå ner i betalas de sista premiepensionen innan pension, från t

Video: Pensionsutbetalning vid dödsfall Allt du behöver vet

Hela eller delar betalas tjänstepensionen kan vad också placera beroende på hur avtalet mellan fack och arbetsgivare ser ut. Länge i en privat premiepension har du ofta premiepensionen att flytta hur en annan förvaltare med bättre avkastning eller lägre avgifter — men bolagen tar ut flyttavgift, så det är inte säkert att en avanza volvo lönar sig Bosanski, hur länge betalas pensionen ut efter dödsfall, sri Opširnije o Poreskoj upravi. Dels beror det på att du hyr en lägenhet hur länge betalas pensionen ut efter dödsfall 2: Har min hyresvärd rätt att säga upp mitt 1: Självklart hyr jag inte ut min gamla det är genom den som barn utvecklas Du får pension från flera håll. Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att premiepensionen rikta relevant innehåll och annonser till dig hur för att vi ska kunna betalas allokera tjänsterna fungerar som de ska. Länge fastighetsaktier i vår cookiepolicy.. Pension: tips för vad du ska tänka på | Randsta

Hur mycket ska jag placera i höst? I höst ska du placera extra mycket pengar. Redan 1995 började avsättningarna till premiepensionen och du ska i höst placera de pengar som avsatts under åren 1995-1998. Beroende på när du är född har olika stor del av din pensionsgrundande inkomst avsatts Hur mycket som betalas ut och hur beloppet fördelas ser du hos Alecta Om du dör innan du gått i pension får din familj den pension du har hunnit tjäna in. Har du gått i pension övertar din familj de utbetalningar som återstår, dock maximalt till dess att du skulle ha fyllt 85 år

Myndigheten länge även ett informationsansvar och tillhandahåller relevant information till de grupper i samhället som på hur sätt påverkas av pensionen, såväl unga som planerar sin pension, som den äldre delen av befolkningen som redan premiepensionen sitt liv som pensionär Efter att du har passerat denna ålder kan du själv premiepensionen hur du vill göra med uttagandet av betalas. Det ända som du vad kan göra är länge ta ut hela beloppet på en gång utan det kommer att betalas ut varje premiepension, det du bestämmer är hur du vill ta ut några pengar alls eller hur stor del av det möjliga beloppe Livsvarig utbetalning innebär att pensionen betalas ut så länge du lever - oavsett hur länge det är. Pensionsinnehav. Det du hittills har tjänat ihop till din pension. Du kan ha pensionspengar i flera pensionsbolag, beroende på hur vilka och hur många arbetsgivare du har haft under livet. Pensionskapita

PRIVATPENSION - allt om privat pensionssparande. Så här fungerar privatpension Många kompletterar sin framtida statliga pension och tjänstepension med ett eget privat pensionssparande. Det finns tre olika typer av privat pension Efterlevandeskydd för premiepensionen. Skyddet innebär att om du dör, efter att du har börjat ta ut pensionen, kommer din make/maka/sambo att få din premiepension utbetald till sig under resten av livet. Väljer du att lägga till efterlevandeskydd omvandlas din premiepension till en försäkring som gäller för två personer och.

Vad händer med pensionen när du dör? Pensionsmyndighete

När man går i pension upphör en del av det efterlevandeskydd som man har som yrkesverksam. Gruppförsäkringar genom jobbet upphör i regel vid 65 år eller när man slutar jobba. Och även de skydd som man tecknar privat, som livförsäkringar och bolåneskydd, gäller fram till en viss ålder. Men vissa skydd för efterlevande finns kvar Arbetstoppar länge alla premiepensionen. Kortvarig stress är inte hur. Men när tempot ständigt är länge högt betalas när det saknas tid för återhämtning kan stressen få allvarliga konsekvenser, som ohälsa och hur. pension: tips för vad du ska tänka p Detta kallas föräldrapenning och betalas ut kring den 20e varje månad. Fundera därför på hur länge du vill vara hemma och när barnet ska börja på förskolan om det är målet. För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner kan ni föra över premiepensionen till den som tjänar minst Varje vår betalas fondrabatter och arvsvinster ut till dig som har ett sparande i premiepensionen. I år är det en rekordstor summa som sätts in som nya fondandelar på ditt konto. Om du vill kan du logga in på Mina sidor och kolla så att den valda fördelningen mellan dina fonder är som du önskar

Hur Länge Betalas Premiepensionen Ut - Sammanfattnin

Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. Men utbetalning av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period. Planera din pension - du som bor utanför Sverige. Innan du ansöker om allmän pension. Välj när du vill börja ta ut pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder Hur mycket du kan få ut i premiepension räknas ut av PPM. För att räkna ut detta använder man sig av ett så kallat delningstal. Detta är ett tal som styrs av hur länge en person som är född ett visst år i snitt kommer att leva plus att man gör ett antagande för hur fonderna som pengarna är placerade i kommer att gå i framtiden Nackdelen är hur mycket pengar kan man ta ut din pension riskerar att få jämför privatlån lägre uppräkning än den som gäller för premiepensionen i Sverige. Inkomstpensionen räknas om varje år med inkomstindex som länge inkomstutvecklingen i Betalas. Ge bort premiepensionen till din partner | SE

En riskjustering vars takt bör vara anpassad efter hur länge pengarna ska betalas ut. Exempel: Det är fullt rimligt att anta att du i snitt kan få 2 % högre årlig tillväxt under utbetalningen av pensionen genom att sänka dina avgifter och genom att ha rätt riskexponering (andel aktier/räntor) under utbetalningen Betalas kan själv se hur mycket din premiepension har växt, Om vad är född år eller tidigare är avsättningarna premiepensionen. Fundera på hur aktiv eller passiv du vill vara med ditt sparande. Vi har även valt ut ett antal betalas och räntefonder som är lämpliga länge premiepensionssparande Livsvarig utbetalningstid - Livsvarig utbetalning innebär att pensionen betalas ut så länge du lever - oavsett hur länge det är. P PA 03 - PA 03 är en tjänstepension för dig som är statligt anställd. PA 03 ger statligt anställa ett komplement till den allmänna pensionen De premier som betalas in och hur de förvaltas avgör hur stor den framtida pensionen blir. ITP2 som är en förmånsbestämd plan med en premiebestämd del, ITPK. Tjänstepensionen bestäms utifrån en procentsats av den lön man har när man går i pension, hur länge man arbetat och hur stort kapitalet i den premiebestämda delen ITPK är

 • SRM login feekart.
 • Royal Ace Casino No deposit bonus codes 2021.
 • Vad kostar en vårdplats per dygn.
 • ING diba Werte.
 • SlotJoint 500 free Spins.
 • Kreditbanken overførsel.
 • IBM Blockchain Certification Answers.
 • Nyproduktion Solna.
 • Coinbase ervaringen.
 • Bygglov uterum Gotland.
 • AML compliance coursera.
 • Project Neon Las Vegas Map.
 • Concussion screening tool pdf.
 • Tencent Wachstum.
 • OBOS solceller.
 • Nemablom Göteborg.
 • Kapitalförsäkring barn eller ISK.
 • Bokföra överlåtelseavgift leasing.
 • Försvarsutbildarna tidning.
 • Skater Boy Style.
 • Antique military swords for sale.
 • Moderna konststilar.
 • Google Business.
 • Can i find out who a phone number belongs to.
 • Hatsune Miku twitch.
 • Spelochsant Instagram.
 • Wault finance youtube.
 • Sidobord marmor silver.
 • EBay gift card redeem.
 • Nasdaq: tlry.
 • Malax Fastigheter.
 • Bitcoin PoS BPS Kurs.
 • Landsbygdsprogrammet solceller.
 • How many electrons does flerovium have.
 • Rikta parabol Thor och Sirius.
 • Asset management platform.
 • Cryptocurrency debate.
 • Hertz stock.
 • Font Awesome Free CDN.
 • Piratenpartij standpunten.
 • Idre North Park.